Kategorier
Job & karriere

Oversættelser sat på spidsen

I første omgang opfattede jeg det som en streg i regningen, da vores fastansatte translatør gennem mange år meddelte, at nu ville hun gå på efterløn. Min første tanke var, at hun ville blive svær at erstatte, for hendes arbejde bestod i oversættelser af teknisk ret vanskeligt tilgængelige tekster i vores handelsfirma, som skal have udarbejdet danske manualer til de apparater, vi importerer og derefter distribuerer til detailhandelen i Danmark.

Omvendt måtte jeg erkende, at antallet af tekster, hun har oversat, har været faldende gennem de senere år, fordi vi har indskrænket antallet af forskellige elektriske apparater i vores sortiment.

Derfor måtte jeg i gang med et regnestykke og finde ud af, om vi via ekstern hjælp kunne få foretaget de nødvendige oversættelser til samme eller lavere pris end de samlede lønomkostninger til vores translatør. Jeg kontaktede et stort oversættelsesbureau i København for at få et overblik over prisen på den type opgaver, som vi skal have løst. Bureauet udbad sig nogle eksempler på opgavernes karakter, og efter få dage fik jeg nogle priser fra bureauet.

Så kom jeg til de mere detaljerede udregninger, og jeg blev ret hurtigt klar over, at mit firma i hvert fald kunne spare penge på at købe sig til de nødvendige oversættelser i stedet for selv at have en translatør i medarbejderstaben. Men der er selvfølgelig altid nogle elementer i den slags udregninger, som ikke bare er kolde kontanter.

For eksempel har vi været begunstiget af vores translatørs hurtighed, så vi har aldrig stået og ventet på en oversættelse, før vi kunne sende et nyt apparat på markedet. For hun har været af den type, der beredvilligt har arbejdet mange timer i døgnet for at få en given opgave af vejen til tiden, hvorefter hun har kunnet afvikle noget optjent afspadsering i perioder, der var lidt mere stille for hendes arbejde.

Den fleksibilitet kunne jeg jo risikere at miste, hvis jeg overlod arbejdet til et bureau. På den anden side kunne jeg jo heller ikke være sikker på, at en ny medarbejder ville vise sig at være lige så fleksibel med hensyn til arbejdstiden, som vores hidtidige translatør har været.

Så spekulationerne var mange, men jeg endte med at tage den beslutning, at vi skulle overlade arbejdet til det bureau, jeg allerede var i kontakt med. Bureauet har autoriseret translatører, og det indebærer trods alt en vis sikkerhed for, at oversættelserne udføres korrekt.

Nu har vi så indledt et samarbejde med det nævnte bureau, og den første opgave er kommet tilbage fra bureauet. Både vores erfarne ingeniør og jeg selv har gennemlæst oversættelsen meget grundigt og sammenholdt den med den originale manual på tysk, og jeg må sige, at vi er virkeligt godt tilfredse med det arbejde, der er blevet udført.

Der er tale om en oversættelse tysk dansk, og translatøren på bureauet har gjort et virkeligt fint stykke arbejde. Ikke blot er det teknisk korrekt, men der er også præsteret et godt og levende dansk sprog i oversættelsen, som vi bestemt kan være bekendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *